Minerały ziem rzadkich są niezwykle istotne w wielu gałęziach przemysłu. Niektórzy twierdzą wręcz, że bez nich – pewne sektory gospodarcze cofnęłyby się w rozwoju o wiele lat. Czy mogą one stanowić bezpieczną inwestycję?

 

Czym są metale ziem rzadkich?

Tym mianem określa się grupę siedemnastu pierwiastków, które… wcale tak rzadkie nie są. Dla porównania, złota jest aż 100 razy mniej niż niektórych pierwiastków z tej grupy. Są one jednak nazywane rzadkimi ze względu na to, że ich wydobycie jest znacznie utrudnione. Ile warte jest złoto? – Social.Estate

Dzieje się tak dlatego, że powyższe pierwiastki nie tworzą własnych minerałów, a co za tym idzie – ich optymalne wydobycie wymaga zastosowania wysoce rozwiniętych technologii. W tych kwestiach zdecydowaną pozycję lidera przyjęły Chiny, które nie tylko posiadają wiele nowoczesnych sprzętów, ale również mają własną, niedrogą siłę roboczą i nierozwiniętą legislację w zakresie ochrony środowiska.

 

Do czego wykorzystuje się metale ziem rzadkich?

Znajdują one zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Są stosowane między innymi jako materiały do tworzenia magnesów czy w produkcji żarówek. Niestety, obecnie ceny tych metali spadają – jednak zbliżona sytuacja miała miejsce niespełna 10 lat temu. Wówczas ceny rynkowe metali ziem rzadkich wydawały się być niebezpiecznie niskie, by w krótkim czasie poszybować w górę aż o 500%.

Warto wziąć również pod uwagę, że choć metale te są niezbędne w wielu procesach produkcyjnych, a dalszy postęp technologiczny sugeruje wzmożony popyt – to nie jest do końca pewne. Jakkolwiek rzeczywiście wiele z najnowocześniejszych sprzętów wymaga ich stosowania, to producenci stawiają na recykling i często odzyskują metale ziem rzadkich, by użyć ich ponownie w swoich wyrobach.

 

Czy warto inwestować w metale ziem rzadkich?

Jak każda inna inwestycja, również ta obarczona jest pewnym ryzykiem. Może bowiem okazać się, że ceny wcale nie pójdą w górę – choć opcja ta jest stosunkowo mało prawdopodobna. Zdaniem specjalistów, warto znaleźć w swoim portfelu inwestycyjnym miejsce dla metali ziem rzadkich i uczynić z nich około 2, maksymalnie 3% całości inwestycji.

W ten sposób można zdywersyfikować ryzyko, gdyby okazało się, że włożenie środków w metale ziem rzadkich jest nieopłacalne. Utrata mniejszej części środków jest łatwiejsza do zniesienia dla portfela.

Minerały ziem rzadkich – czy są dobrą inwestycją?
5 (100%) 1