Systemy ERP to systemy informatyczne, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwami. W obecnych czasach firmy, zwłaszcza duże, korzystają z tego typu systemów, aby odpowiednio planować zarządzanie swoimi zasobami.

W obecnej erze globalizacji większe przedsiębiorstwa muszą wyjątkowo szybko reagować na zmiany w gospodarce. Obecnie jest coraz więcej bardzo wymagających klientów, dlatego bardzo często wykorzystuje się systemy informatyczne, które obsługę klienta wspomagają. Systemy CRM, bo o nich mowa, zajmują się m.in. marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta.

Duże przedsiębiorstwa korzystają też często z wiedzy i doświadczenia ekonomistów, którzy analizują zarówno sytuację ekonomiczną danej firmy, jak również na podstawie modeli makroekonomicznych sytuację danego kraju, w którym przedsiębiorstwo działa. Tego typu fachowiec zrobi rzetelną analizę SWOT, która dokładnie określi szanse rozwoju firmy.  Mały przedsiębiorca może taką analizę zlecić firmie zewnętrznej lub zrobić ją samodzielnie. Analiza SWOT to mocne i słabe strony firmy oraz szanse i zagrożenia.

Podobnie jest z biznesplanem, którego opracowanie mały początkujący przedsiębiorca, często zleca firmom, które specjalizują się w tego typu opracowaniach. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której podmiot stara się o dotację z zewnątrz na założenie działalności. Mogą to być na przykład fundusze unijne, pieniądze przyznawane przez Urząd Pracy itp. Obecnie dość dużą popularnością cieszą się dotacje na założenie działalności gospodarczej przez rolników, czyli tzw. premie na założenie działalności pozarolniczej. Aby otrzymać tego typu dotację rolnik musi złożyć wniosek wraz z biznesplanem, w którym musi być zawarte, o jaką sumę wnioskuje i na co dokładnie ją przeznaczy. Co najmniej siedemdziesiąt procent przyznanej kwoty musi być przeznaczona na środki trwałe, czyli rzeczowe składniki przedsiębiorstwa charakteryzujące się  długim okresem użytkowania. Kiedy już przedsiębiorstwo zacznie działać można zacząć wykorzystywać systemy ERP i systemy CRM.